Välkommen

Fader förlåt dem

Författare
Text & Musik: Matilda Ugand, David Wedegård, John Lindar, Victor Bodell, Carl Eksmo

Copyright
© 2022 Equmenia Ton

Låttext (lyrics)

1. Gud, min Gud varför har Du övergivit mig?
Ropar till Dig, men Du är fjärran ifrån mig

2. Hur länge ska Du glömma mig,
mitt hjärta ängslas så
Hur länge ska Du dölja dig?
Fader, hjälp mig gå.

På min smärtas väg
Uppå korset bär jag er synd

Fader förlåt dem De vet inte vad de gör
Fader förlåt dem De vet inte vad de gör
I Dina händer lämnar jag mig

3. Själen är tyngd utav sorg, full av oro
Måste jag gå sörjande, vem kan ha sån tro

Gud jag tror på Dig
Du har vägen utlagd för mig

Fader förlåt dem De vet inte vad de gör
Fader förlåt dem De vet inte vad de gör
I Dina händer lämnar jag mig
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka