Välkommen

För vår Gud är allting möjligt

Författare
Reuben Morgan, Ben Fielding, Svensk översättning: Ida Möller, Evelina Gard

Originaltitel
God is able

Copyright
2010 Hillsong Music Publishing. Administreras i Norden av David Media AB

Låttext (lyrics)

Gud är mäktig, sviker aldrig oss
Han är allsmäktig Gud
Större än allt vi ber, större än allt vi ser
allt Han gjort är gott

En tom grav, Han lever idag
för vär Gud är allting möjligt
I Hans namn har vi fätt allt
för vär Gud är allting möjligt

Gud är med oss, Han går bredvid oss
leder våra steg
Mer än vad vi förstår, mer än vi hoppas på
allt Han gjort är gott

Gud är med oss, Han går före oss
Han oss aldrig lämnar, Han oss aldrig lämnar

Gud är för oss, med en öppen famn
Han oss aldrig sviker, Han oss aldrig sviker
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

Provlyssna på För vår Gud är allting möjligt

< Tillbaka