Välkommen

Från evighet till evighet

Författare
Viola Grafström

Copyright
© 2002 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4395957

Låttext (lyrics)

Från evighet till evighet,
förblir Ditt namn över alla namn.
All jordens Gud, bland alla folk,
vi ger Dig lov, vi hyllar Konungen
I evighet.

Jesus min älskade och vän,
bara Du är värdig att få mitt lov.
Min lovsång jag ger till bara en.
O Herre min tillbedjan till Dig jag ger.

Helighet, majestät och kung,
låt Din vilja ske när vi lovet ger.
I evighet, Din kärlek består.
Inför Din tron nedböjda vår sång Du får.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Fdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka