Välkommen

Gud den högste

Författare
Text & musik: Marc Byrd/Steve Hindalong Svensk text: Bengt Johansson

Originaltitel
God of wonders

Copyright
© 2000 Storm Boy Music/New Spring Publishing/ Never Say Never Songs (administreras i Norden av David Media AB)

Låttext (lyrics)

Du som skapat jorden
floder, berg och hav
Himlen är Ditt tabernakel
Gud den högste, Du vår far

Refr:
Gud förunderlig i Ditt majestät
Du är helig, Du är helig
Universum förkunnar vem Du är
Du är helig, Du är helig
Jord och himmel är Din
Jord och himmel är Din

Tidigt varje morgon
vill jag tacka för Ditt ljus
Famlar jag i nattens mörker
ropar jag Ditt namn min Gud

Stick:
Halleluja till Gud den högste, vår Kung x 3
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

< Tillbaka