Välkommen

Gud för Dig är allting klart

Författare
Text: Malmeström, 1937, ps 217 Musik: G Ch Strattner, Refräng tillägg: Robert Eriksson, Jon Peterson, Linus Peterson , Arr refräng tillägg: Robert Eriksson, Jon Peterson, Linus Peterson

Copyright
© Detta arr 2008 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5564402

Låttext (lyrics)

Gud, för Dig är allting klart, allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för Dig och i dunklet ser Du mig.

Läk mitt öga, att jag ser, hur Du är i det som sker.
Led mig vid Din fasta hand,
steg för steg mot livets land.

Gud för Dig är allting klart, för Dig är allting klart.

När min tanke tvivelstrött,
obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid, inneslut den i Din frid.

All Din nåd är öppen famn
och Ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad Du vill är helighet men Du är barmhärtighet.

Gud för Dig är allting klart, för Dig är allting klart.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Ddur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka