Välkommen

Gud för Dig är allting klart

Författare
Text: Elis Malmeström Musik: Georg Christoph Strattner Arrangemang: Andreas Ericsson

Copyright
© Detta arr: 2022 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7199134

Låttext (lyrics)

1. Gud för Dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för Dig
och i dunklet ser Du mig.

2. Läk mitt öga att jag ser,
hur Du är i det som sker.
Där jag bäst behöver Dig,
är Du allra närmast mig.

3. Och om jag ej mer förmår
gå i tro den väg Du går.
Led mig vid Din fasta hand,
steg för steg mot livets land.

4. När min tanke tvivelstrött,
obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid,
inneslut den i Din frid.

5. All Din nåd är öppen famn
och Ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad Du vill är helighet
och Du är barmhärtighet.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka