Välkommen

Gud låt mitt högmod brista 

Författare
Text: Svein Ellingsen, Musik: Carin Åkesson 2020, Körarr: Carin Åkesson, Sv. övers: Paul Biktor Börjesson

Originaltitel
Gud, la vårt hovmod briste

Copyright
© David Songs (Admin av David Media AB)

Låttext (lyrics)

Gud, låt mitt högmod brista,
att jag i dig kan mista
min bindning till mig själv.
Så det som har stängts inne
i själens snara, finner
en väg som blir till andras väl.

I våra svåra tider
är du hos den som lider
i modlöshet och sorg.
Där du är, skall vi vara
Gud, ge oss kraft att bära
varandras svaghet, i ditt namn
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Ebdur _ körarr (SATB)
Not
40 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka