Välkommen

Gud och ingen annan

Författare
Michael Martinson

Copyright
© 2001 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
3303500

Låttext (lyrics)

Din skönhet fyller mig med lovsång
Din storhet inger mig respekt
Din närhet ger mitt liv en mening
Din Ande livet i mig väckt

Du är Gud, Gud och ingen annan
Herre jag tillber Dig
Du är Gud, Gud och ingen annan
Min lovsång tillhör bara Dig

Din kärlek speglas i ett solsken
Ditt majestät i havets sång
Din omsorg i ett regn som faller
Din skaparkraft i jordens gång

//: Nana, na, na, na, na, nana, na, na ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka