Välkommen

Hela universum tillber Dig

Författare
Matt Redman, Auktoriserad svensk översättning: Mattias Martinson

Originaltitel
O Sacred King

Copyright
© 1999 Thankyou Music (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5924781

Låttext (lyrics)

Du är min Kung, Helig Kung
Hur kan jag ära Dig rättvist
ära som passar en Kung
Du är min vän, Helig vän
Jag vill inte ta Dig för givet
Din vänskap är dyrbar för mig

Hela universum tillber Dig
Du tronar i all evighet
Men ändå är Din blick mot mig
Och med det hjärta som Din Fader har
Leder Du mig alla da'r, trofast i Ditt majestät
Jesus den som inte hört Din röst
Vet inte än hur god Du är, ja Du är god
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka