Välkommen

Herre jag orkar inte mer

Författare
Mats Nyholm

Copyright
© 2003 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4181903

Låttext (lyrics)

Herre, nu böjer jag mig ner
Inför Din helighet
Jag ser mig själv, ett egotrippat jag
Och min synd är mitt eget val

Allt jag har är meningslöst försvar
Herre jag har brutit mot Din lag
Men låt mig nu få bli till Ditt behag
Jag bävar Gud,
O Herre vem är jag i ljuset av Dig

Herre, jag orkar inte mer
Lyft mig ur min oro fäst min blick på Dig
Led mig nu lär mig förtrösta på Ditt ord
Ta allt som är och varit rena med Ditt blod
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Emoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka