Välkommen

Herren vår Gud

Författare
Paul Baloche Auktoriserad svensk översättning: Lennart & Ingela Hall

Originaltitel
I See The Lord

Copyright
© 1998 Integrity's Hosanna! Music (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7051116

Låttext (lyrics)

Herren vår Gud,
jag ser Honom upphöjd på sin tron
Hans härlighets glans, uppfyller himlen
Herren vår Gud,
med ögon som brinner likt en eld
Hans ansikte strålar, hans röst är som vatten
Och inför Hans tron, hörs skaror sjunga

//: Helig, helig, helig
är vår Herre Gud allsmäktig
Helig, helig, helig är vår Gud ://

//: Helig, helig, helig ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka