Välkommen

Herren vår Gud

Författare
Anna Ekberg

Copyright
© 2010 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5891807

Låttext (lyrics)

Herren vår Gud Han är väldig och stor
och Hans nåd varar evinnerligen
Herren vår Gud Han är väldig och stor
och Hans nåd varar evinnerligen
och Hans nåd varar evinnerligen

Han är hög, Han är stor,
Han är upphöjd över allt klädd i majestät och ära
Han är mild, Han är god,
barmhärtig full av nåd över dem som fruktar Honom
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Bmoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Bmoll
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka