Välkommen

I den sena timmens stillhet

Författare
Text: Svein Ellingsen, Musik: Paul Biktor Börjesson 2020 Sv. övers: Paul Biktor Börjesson

Originaltitel
I de sene timers stillhet

Copyright
© David Songs (Admin av David Media AB)

Låttext (lyrics)

I den sena timmens stillhet
anar jag en inre oro
som jag inte kan förtränga.
Mitt i glädjen som jag känner
över allt som dagen gett mig,
finns en underström av smärta.

Mina nederlag berör mig:
Som mitt hjärta känner dagen,
har den gått i många delar.
Men i kvällens sista timmar
får jag överge min oro
till en Annan vid min sida.

Gud är större än vårt hjärta!
Han som ser min kamp och vanmakt,
gör mig fri från skuldens tyngder.
Mina tankar finner vila:
Som jag är, i all min svaghet,
är jag älskad och omfamnad!

Kristi eget ord och löfte
räckes åt mig som en gåva:
Dina synder är förlåtna.
Så får allt som gick i bitar
också denna dag få lyftas,
inneslutas av din kärlek.

Blir jag given nya dagar,
är var timme fylld av nåden,
fylld av nya möjligheter!
Jag får somna in i trygghet!
Med ett nyupprättat livsmod
skall jag möta morgondagen!
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fmoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka