Välkommen

Inga andra gudar

Författare
Niklas Hallman

Copyright
© 1999 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
3596984

Låttext (lyrics)

Inga andra gudar, ingen annan gud
Inga andra gudar, ingen annan gud

1. Alla andra vägar slutar (alla andra vägar slutar)
Alla andra ljus slocknar (alla andra ljus slocknar)
Därför ska jag stå (därför ska jag stå)
Fast vid min Gud (fast vid min Gud)

2. Alla andra vatten sinar (alla andra vatten sinar)
Alla andra berg rämnar (alla andra berg rämnar)
Därför ska jag stå (därför ska jag stå)
Fast vid min Gud (fast vid min Gud)

3. Alla andra stjärnor faller
Alla andra namn bleknar
Därför ska jag stå (därför ska jag stå)
Fast vid min Gud (fast vid min Gud)

//: Jag vill inte tro på någon annan
Jag vill bara ha en enda Gud
Jag vill älska Dig av hela hjärtat
Det är Ditt största bud ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka