Välkommen

Jag är fri

Författare
Micke och Åsa Fhinn

Copyright
© 1999 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2924076

Låttext (lyrics)

Du finns överallt, Du är alltid Nära
Du har omsorg om mig
Varför skulle jag frukta då
Du är full av nåd, allting är förlåtet
Du tog skulden på Dig
Varför skulle jag frukta då

Jag är fri, jag är fri så länge jag lever här
Jag är fri så länge jag finns till
Han har gjort mig fri
Jag står på en klippa av nåd och liv
Jag är fri så länge jag lever här
Jag är fri så länge jag finns till
Han har gjort mig fri
Här står jag på klippan av nåd

//: Han har gjort mig fri, Han har gjort mig fri ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Gdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka