Välkommen

Jag gläder mig i Dig

Författare
Jonas Stenlund

Copyright
© 1995 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2885005

Låttext (lyrics)

Jag gläder mig i Dig
Jag gläder mig i Dig
Du är min Herre, Jesus
Jag gläder mig i Dig
Jag gläder mig i Dig
Du är min Herre och kung

Med min mun vill jag förkunna Ditt majestät
Med mitt hjärta vill jag uttrycka min tacksamhet
Mina händer vill jag lyfta i längtan efter Dig
Du är värdig, värdig är Du
Du är värdig, värdig är Du
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka