Välkommen

Jag ser himlen

Författare
Brian & Kate Torwait

Originaltitel
Originaltitel: I see heaven

Copyright
© 2011 Jesus Culture Administreras i Norden av David Media AB

Låttext (lyrics)

Jag ser himlen inta denna plats
Jag ser änglar tillbe Dig, Du helige
och jag sjunger till Din ära
Du är värdig, värdig, Jesus

Jag ser Din härlighet sänkas över oss
Jag ser hopp förnyas
hur Du helar varje sjukdom
och jag sjunger till Din ära
Du är värdig, värdig, Jesus

Vi tillber Dig och ger Dig all ära
Du är vår Gud, den ende för oss
Vi tillber Dig och ger Dig all ära, Gud

Vi tillber Dig och ger Dig all ära
Du är vår Gud, den ende för oss
Vi tillber Dig och ger Dig all ära, Gud
Ger Dig all ära
Ger Dig all ära

Förlös Din närvaro bland oss
Guds rike kom
Låt änglar tillbe här med oss
Guds rike kom
Och vi faller ner på knä
Guds rike kom
När vi ser Ditt ansikte
Guds rike kom
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

Onsong
20 kr
Lägg till
< Tillbaka