Välkommen

Jesus vår Herre

Författare
Per Boqvist

Copyright
© 1997 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2935065

Låttext (lyrics)

Vem är vår styrka och vem är vår borg?
Jesus vår Herre
Vem är vår klippa och tillflykt i storm?
Jesus vår Herre
Vem är densamme i går och i dag?
Jesus vår Herre
Vem är för evigt och fanns före allt?
Jesus vår Herre

//: Jesus är Kung, vi är Hans utvalda folk
Han har gett livet till oss
Kom låt oss ära Hans namn ://

//: Vår styrka, vår borg
Vår tillflykt i storm ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Essdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka