Välkommen

Kom nådebordet är dukat

Författare
Text & Musik: Claire Cloninger, Martin J Nystrom, Sv öv. Paula Ivarsson

Copyright
© 1991 Word Music, LLC/Integritys Hosianna Music / Admin i Norden av David Media AB

CCLI-nummer
6434122


Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

- Fdur
< Tillbaka