Välkommen

Lova Herren min själ

Författare
Mattias Martinson Tag: Matthew Macaulay, Daniel Weeks, Mattias Martinson, Willie Weeks, Matt Weeks

Copyright
© 2012 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5879056

Låttext (lyrics)

//:Kom och lova Gud, för Han är god
ja Han är god, för evigt://

Lova Herren, min själ,
Och glöm ej vad gott Han har gjort

Låt oss nu tillsammans,
prisa Herren för Hans trofasthet
Barmhärtig och nådig
sen till vrede, rik på kärlek är vår Gud, är vår Gud
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Adur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Adur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka