Välkommen

Min bön tar form i Dig

Författare
Kristina Bergvall

Copyright
© 2005 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4839918

Låttext (lyrics)

Min bön tar form i Dig
Det svar jag ger har Du skapat i mig
Mitt innersta djup är en älskandes sång
Den ursprungston Du gav mig en gång
Som lärkans toner, som guld i trädens kronor
Som blåa himlar, lika skön är Din bön

I Honom är det vi lever
I Honom är det vi rör oss
I Honom är det vi lever och är till

Inom mig är det Du lever
Inom mig är det Du rör Dig
Inom mig är det Du lever och är till
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka