Välkommen

Mitt i all min egen strävan

Författare
Text: Karl David Wickberg 1912 Musik: Hyfrydol (melodi från Wales) Arr: Erik Tilling/J A Schreiner

Copyright
© 2011 Arr. erik tilling produktion

Låttext (lyrics)

Mitt i all min egen strävan, o, så ofta
glömde jag, att den kraft, som är utlovad
är mig när till hjälp var dag
Mången gång har jag den prövat, aldrig
har den svikit då. Helge Ande, än du
väntar plats uti mitt hjärta få

Öppna mitt förstånd, o Herre
låt mig se din härlighet, låt mig se
det största offer, Bragt för mänskors
hjälplöshet
Helgad till din tjänst allena, Vaksam
nitisk vill jag bli, sovande ej mera vara
Nu att vaka stå mig bi

Vilken förmån, vilken ära, vilken gåva mig
hör till, att jag dela får med Kristus, jag
min del ej mista vill
Pris till Dig, som allt gjort redo, gör mig
stark att varje dag, i din vingård jag må
verka, leva blott till ditt behag
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Ddur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka