Välkommen

När Herren visar vägen

Författare
Maria Gustin Bergström

Copyright
© 2013 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
6545932

Låttext (lyrics)

1. Mitt liv är fullt av vägval
Jag undrar så ibland
Vad nästa steg ska vara
Hur jag ska ro iland
Mitt liv med alla delar
Med alla krav på mig
Jag längtar efter helhet
Ett ärligt ja och nej

När Herren visar vägen
Vad kan jag frukta då?
Jag litar på Hans närhet
Jag vet Han med mig gå
Mitt hjärta väljer tro
En förtröstan utan ord
Jag vet Han är mig nära
Var dag på denna jord

2. När dagarna känns långa
Och kraften tagit slut
Mitt trötta hjärta uppfylls
Av snåriga beslut
Då längtar jag till friden
Till glädjen som Han ger
I ljuset av Hans närhet
Jag mer av vägen ser

3. Att leva som en männ’ska
I verklighetens krav
Kan liknas vid en resa
Med båt på öppet hav
Ibland så är det stilla
Ibland så stormen yr
Men tänk att ändå veta
Att det är Han som styr
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka