Välkommen

Nattvard

Författare
Thomas Hellsten

Copyright
© 1997 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2935577

Låttext (lyrics)

Vi anade ej då
den smärta som Du kände när brödet Du bröt
Och bjöd oss dricka utav kalken
Vi visste inte då, den glädje som låg framför
Fast den natten, den blev så mörk och lång
Vi lämnade Dig ensam i Getsemanes kamp
När i ångestens kval Din väg mot korset lades fast
Vi övergav Dig alla vid förrädarens kyss
När Dina fridsamma händer man band
Vi låste in oss i vår rädsla för Ditt öde
Vi krossades av budet om Din död
Vi anade ej då den seger som var vår
Och den glädje som låg bortom Dina sår

//: ät av det sargade brödet
Drick av den kalk som Han tömde för oss ://
//: Och sjung, sjung med ett hjärta som är rent ://
inför Gud

Vår ande nu jublar i tacksamhet
Han gjort oss till vänner med Gud
//: Vår segrare är Du av evighet
Du gjort oss till vänner med Gud ://
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Bessdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka