Välkommen

Sätt våra hjärtan i brand

Författare
Ann Alinder

Copyright
© 1999 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
2924856

Låttext (lyrics)

Du ger den modlöse mod, den hopplösa hopp
Och förökar den maktlöses styrka
Du kommer med frid i en orolig tid
När det verkar som om allt annat faller är Du där

//: Sätt våra hjärtan i brand, vi vill följa Dig ://
Se det Du ser, ge det Du ger,
Visa i gärningar vem Du är

Och det som är svagt blir starkt i Din hand
För hos Dig Gud, finns vår styrka
Vi tror på Ditt ord, vi tror på det Du gör
Herre hjälp oss att inte ge vika
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka