Välkommen

Sjung ut

Författare
David André Østby, Christian Hesselberg, Svensk text: Micke Fhinn, Lennart Hal

Originaltitel
Syng det ut

Copyright
2014 David Songs - David Media AB

Låttext (lyrics)

Jesus, det eviga namn som ingen utsläcka kan
ett ljus som lyser i världens mörker
Det enda namn som gav liv, bröt bojor, gjorde mig fri
Till Honom ger jag mitt tack tillbaka

Sjung ut! Sjung ut igen. Bara hos Jesus är räddningen
Sjung ut! Sjung ut min själ. Prisa Jesus i all evighet

En dag ska vi böja knä, inför Hans ansikte se
himmelens konung i makt och ära
Där inför tronen en gäng, ska vi upphöja med säng
namnet som var och som alltid förbliver

Lyft namnet Jesus högt över alla andra
Lät det ljuda starkt sä hela världen hör det
Och när allt tar slut kommer sängen stiga
I all evighet skall namnet Jesus ljuda
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

< Tillbaka