Välkommen

Som hjorten längtar efter vatten

Författare
Lennart Hall

Copyright
© 2010 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
5878071

Låttext (lyrics)

Som hjorten längtar efter vatten, l
ängtar min själ efter Dig.
Som hjorten längtar efter vatten,
längtar min själ efter Dig.

Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden

När får jag komma, när får jag komma,
nför Ditt ansikte.
När får jag komma, när får jag komma,
inför Ditt ansikte

Herre jag längtar, vill komma nära Dig,
sätter mitt hopp till Dig.
Herre jag längtar, vill komma nära Dig,
sätter mitt hopp till Dig

Herre här är jag, böjer mig inför Dig,
ger Dig mitt hjärtas lov.
Herre här är jag, böjer mig inför Dig,
ger Dig mitt hjärtas lov.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Emoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Emoll
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka