Välkommen

Till vem ska vi gå

Författare
Maria Gustin Bergström

Copyright
© 2013 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
6545949

Låttext (lyrics)

1. Om ej till Dig – till vem ska vi gå
Med allt i livet som vi få
Till Dig som ser och Dig som vet
Och hör vart hjärtas hemlighet

2. Vem skulle mäta tårars mängd
Och räkna sorgedagars längd
Om Du ej fanns, min tröstevän
Så såg jag ej min väg igen

3. Vem skulle dela glädjens tid
Och ge mitt hjärta nåd och frid
Om Du ej fanns, Du fröjdens Gud
Så tystnade mitt hjärtas ljud

4. Vem skulle få min tacksamhet
För livet i all evighet
Om Du ej fanns, min hjärtans kär
Så kunde jag ej leva här

5. Min längtan är att vandra med Dig
Att gå den väg Du menat för mig
Så hjälp mig då att vägen se
Och lita på att Du går med
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka