Välkommen

Tillbaka till Dig

Författare
Clas Vårdstedt

Copyright
© 2014 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7017076

Låttext (lyrics)

1. Hjälp mig att se bortom mitt eget väl.
Allt jag vill äga, allt jag vill uppnå för egen skull.
Jag vill känna glädjen, vill känna kärleken i att ge.
Så öppna mitt inre, ge mig ögon som kan se.

När vi ger av oss själva så ger vi tillbaka till Dig.
Det som Du av nåd och kärlek har gett till mig.
För oss är det litet,
men i Din hand blir det något stort.
När vi ger av oss själva
på grund av allt som Du gjort.

2. Två bröd och fem fiskar
är kanske allt som jag har.
Jag ger dem till Dig och hoppet det finns kvar.
Vi är Din kyrka, och jag vet Du lever i mig.
Kom ge oss en vilja och frihet att upphöja Dig.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka