Välkommen

Väldig Gud

Författare
Rickard Sundström

Copyright
© 2006 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
4596309

Låttext (lyrics)

Våra sinnen kan inte fullt ut känna Dig
Universum kan inte fullt ut rymma Dig
Våra tankar och ord kan inte fullt ut beskriva
vem Du är

Serafer och änglar kan bara ana Din skönhet
Människor är stoft inför evighetens Gud
Skapelsen vittnar om vishetens Gud, om vem Du är

Som himmelen är höjd över jorden,
så väldig är Din nåd
Som himmelen är höjd över jorden,
så oändlig är Din makt
Väldig Gud, trofast Gud, Majestät, en helig Gud
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Edur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka