Välkommen

Eldkollektivet
En kropp för Dig

  • En kropp för Dig
Information
Titel: En kropp för Dig
Artist: Eldkollektivet
Artikelnr: ELD 04
Förlag: Eld
Skivtyp: CD
Genre: Lovsång / Akustisk
Utgivningsår: 2009

Omöjligt att inte sjunga med!
Eldkollektivet är åter tillbaka med sitt avskalade och enkla uttryck. Denna gång är det i samarbete med författaren Ylva Eggehorn. Tillsammans med henne har man samlats runt måltiden, runt mässan, i tillbedjan och skapat en enkel mässordning för att användas i gudstjänsten. Frågan är hur man recenserar en skiva som handlar om nattvarden? Nattvarden som är så central i kyrkans gudstjänstfirande? Det går knappast. Istället blir detta en rekommendation att ta del i dessa enkla sånger, som fokuserar på Jesus Kristus och på hans gärning som vi påminner oss om i nattvarden. På något sätt blir dessa låtar så personliga och de tränger in djupt inom mig. Dessa sånger vill man inte bara lyssna till, utan de känns nödvändiga att sjunga med i. Och sjunga med, det är precis vad jag kommer göra - många gånger.

Mattias Gustavsson - IKON1931

Eldkollektivet i samarbete med poeten och författaren Ylva Eggehorn.

"En kropp för dig" är den tredje skivan från lovsångsgemenskapen Eldkollektivet som har verkat banbrytande inom lovsången under 2000-talet med ett mer avskalat och akustiskt uttryck. Med tredje skivan igenkänns kollektivets signum samtidigt som musiken tar nya vägar.
Allt material är tidigare outgivet och till stor del nyskrivet för denna skiva.

"En kropp för dig" har tillkommit i samarbete med författaren Ylva Eggehorn. Sedan hösten 2007 har Eldkollektivet vid flera tillfällen mötts på makarna Eggehorns vackra missionshus utanför Stockholm. Hannagården var bl.a. en viktig samlingsplats under den karismatiska väckelsen i Stockholm under 70-talet. Under Ylvas ledning har det reflekterats kring nattvardens tillbedjande natur, måltider i allmänhet och av nattvardsfirande i synnerhet.

Resultatet blev 14 nya sånger, i en enkel mässordning tänkt att kunna användas i både frikyrkan och i Svenska kyrkan.


En reflektion från en eldkollektivare om processen
"Bordet har varit vår samlingsplats på många sätt under denna resa. För mig var det en aha-upplevelse att se hur mina tankar om mat och måltid också påverkade min upplevelse av nattvarden. Likväl som att våra kroppar behöver hälsosam näring, längtar våra själar efter andlig mat, gemenskap med Kristus. Även minnen och erfarenheter av nattvardsupplevelser har präglat utformningen av denna mässa - en mångfaldig källa då vi kommer från olika kyrkotraditioner - vad har vi saknat? En unison längtan har gestaltats. Vi önskar se en nattvardsgudstjänst fylld av helighet och andakt, lovsjungande glädje och tillbedjan.
Liturgin baseras på den tidiga kyrkans gudstjänstfirande, där Ordets gudstjänst firades i templet och brödet bröts i hemmen. Dessa två delar i gudstjänsten har firats av kristna i snart tvåtusen år med brödsbrytelsen som given höjdpunkt. Det påminner oss om hur Gud älskar, att vi får ta del av nattvardens mysterium än idag - tidlöst länkade till de troende i alla tider. En kropp för dig, utgiven...
"


Visa hela beskrivningen

Provlyssna och köp noter och resurser från En kropp för Dig

Titel
Se mot öster Info / Köp
Vi bekänner Info / Köp
Psalm 102 Info / Köp
Sanctus Info / Köp
Försoning Info / Köp
Kyrie Eleison Info / Köp
Lilla jag Info / Köp
Jag vill sjunga om Din kärlek Info / Köp
Jesus Info / Köp
I mitt hjärta Info / Köp
Höj din röst Info / Köp
Himlen har rämnat Info / Köp
För dig utgiven Info / Köp

Video