Välkommen

Vi bekänner

Författare
David & Emily Åhlén, Svensk översättning: Andreas Runeson

Copyright
© 2009 David Songs (Admin av David Media AB)

Låttext (lyrics)

/:Vi bekänner Fader, Son och Ande:/

Genom Dig finns allting till
Utan Dig finns ingenting
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Fissmoll
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
< Tillbaka