Välkommen

Det finns ingen som vår Gud

Författare
Text och musik: Josefina Gniste, Alfred Nygren, Jacob Alm

Copyright
© 2018 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7122340

Låttext (lyrics)

1. Vår Gud rätar krökta ryggar,
lyfter bördorna vi bär.
Stor i nåd och sen till vrede,
Han ger aldrig upp om oss.

2. Vår Gud ser den som är bruten,
ger den slagne hopp igen.
Nära den vars hjärta sörjer.
Håller oss och vill oss väl.
Håller oss och vill oss väl.

Sjunger halleluja,
halleluja, halleluja.
Det finns ingen som vår Gud.
Det finns ingen som vår Gud.

3. Vår Gud talar ljus till mörkret,
skapar liv ur ingenting.
Alltid där från tidens början,
råder nu i evighet.

4. Med vår sång vill vi förkunna,
varje släktled stämma in.
Allt som skapats ropa ut att;
Helig, helig är vår Gud.
Helig, helig är vår Gud.

5. O vi längtar till den dagen,
då vi ser Hans härlighet.
I full skönhet, makt och ära.
Redan nu vi böjer knä.
Redan nu vi böjer knä.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Cdur - Körarr
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Ddur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Cdur _ Orginaltonart
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
Onsong
25 kr per kopia/användare
Lägg till
- Instrumental_Cdur
Singback
25 kr
Lägg till
< Tillbaka