Välkommen

Du regerar över oss

Författare
Aaron Keyes, Jack Mooring, Bryan Brown. Svensk översättning: Lennart & Ingela Hall, Rickard Sundström, Lars Petersson

Originaltitel
Sovereign over us

Copyright
© 2011 Thankyou Music (Admin av David Media AB) / worshiptogether.com Songs / Meaux Jeaux Music / Jack Mooring Music, För Norden & Baltikum: Universal Music Publishing AB

CCLI-nummer
7016974

Låttext (lyrics)

Det finns styrka i vår svaghet,
det finns skönhet i var tår.
Och Du möter oss i sorgen,
med Din kärlek och Din nåd.
I vår väntan är Du nära, där formas våra liv.
Bortom allt vi kan förklara, vill Du lära oss att tro.

Du håller allt Du lovat. Du har aldrig svikit oss
är med oss mitt i kampen, i vår nöd.
Trofast för evigt, kärlekens Gud,
Du regerar över oss.

Du är vishet bortom kunskap.
Vem förstår Din viljas väg
Hög och upphöjd över himlar,
när till oss med gränslös nåd.
Du som lyfter upp den svage,
är barmhärtig, mild och god.
Du omsluter och Du bär mig.
Dina löften fyller mig med hopp.

Även allt den onde vill förstöra,
vänder Du till något gott,
vänder Du till något gott och till Din ära.
Genom alla dalar är Du trofast
och Du formar våra liv.
Ja, Du formar våra liv, till Din ära.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Adur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur _ Originaltonart
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Gdur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka