Välkommen

Evigt varar Hans nåd

Författare
Paul Biktor Börjesson

Copyright
© 2014 David Songs (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
7051430

Låttext (lyrics)

Tacka Herren för Han är god,
evigt varar Hans nåd.
Han ensam gör stora under,
evigt varar Hans nåd.
Han som breder jord över vatten,
evigt varar Hans nåd.
Han som mättar allt levande,
evigt varar Hans nåd.

Så sjung till vår skapare,
sjung till vår befriare,
sjung till vår livgivare.
För evigt varar Hans nåd,
ja, evigt varar Hans nåd.

Han har gjort de stora ljusen,
evigt varar Hans nåd.
Han har gjort himlen så underbar,
evigt varar Hans nåd.
Solen att råda över dagen,
evigt varar Hans nåd.
Månen och stjärnorna över natten,
evigt varar Hans nåd.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
Onsong
25 kr per kopia/användare
Lägg till
< Tillbaka