Välkommen

Förundran

Författare
Musik samt text v.3-4: Maria Gustin Bergström Text v1-2 Anders Frostensson

Copyright
© 2013 AF-stiftelsen Psalm och sång (v.1-2/ David Songs (Admin av David Media AB) (musik + v.3-4)

Låttext (lyrics)

1. Ur sky, ur luft och lunder
vi fågelsången hör
Än sker Guds skaparunder
och allting nytt han gör
Då går vi som i drömmar
på strand och skogens stig
och ur vårt inre strömmar
en lovsång, Gud, till dig

2. Och allt som låg där fruset
i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå
Vi glädes åt varandra
åt sol och sommartid
att på Guds jord få vandra
och äga himlens frid

3. Nu alla sinnen vaknar
Förnimmer livets sång
Och ingenting vi saknar
Av skönhet dagen lång
Naturen vill berätta
Om kärleken från Gud
Som vill vårt hjärta mätta
Med livets glädjebud

4. I sommarljusa dagar
Då allt är underskönt
Vi njuter skog och hagar
Där allt är vackert grönt
Men låt oss alltid minnas
Vår sång av tacksamhet
Må glädjens ton få finnas
Uti all evighet
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

Not
40 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka