Välkommen

I evighet (Vi sjunger Halleluja)

Författare
Brian Johnson, Kari Jobe, Jenn Johnson, Gabriel Wilson, Joel Taylor, Christa Black Gilford. Svensk översättning: Jenny Sjöblom, Per & Diana Nyhlén, Lennart Hall

Originaltitel
Forever (we sing Hallelujah)

Copyright
2015 Bethel Music Publishing/Worship Together Music/KAJE Songs. Administreras i Norden av David Media AB

CCLI-nummer
7042234

Låttext (lyrics)

Den morgonen blev mörk
och stjärnor föll i gråt
när världens Frälsare blev slagen
Han hängdes på ett kors
Hans blod rann ut för oss
Förbannelsernas bördor bar Han

Ett sista andetag
då himmelen såg bort
Guds egen son blev lagd i mörker
I graven, kamp och strid
mot döden fördes krig
då ondskans makt för evigt krossas

Då skakade vår jord
och stenen rullas bort
Hans kärlek har nu övervunnit allt
Du död var är din udd
När vår uppståndne Kung
har lämnat dig besegrad

I evighet, förhärligad
I evighet, höjd över allt
I evighet, uppstånden
Lever idag
Han lever idag

Vi sjunger halleluja
(Vi) sjunger halleluja
(Vi) sjunger halleluja
Lammet seger vann
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Adur
- Bdur _ Originaltonart
Onsong
20 kr
Lägg till
- Med kör
Singback
25 kr
Lägg till
- Instrumental
Singback
25 kr
Lägg till
< Tillbaka