Välkommen


Sånger om korset vol 2

  • Sånger om korset vol 2
Information
Titel: Sånger om korset vol 2
Artist:
Artikelnr: DAVCD117
Förlag: David Media
Skivtyp: CD
Genre: Samlingsskiva
Utgivningsår: 2016

Korset är kristendomens symbol sedan två årtusenden tillbaka. En symbol för Guds kärlek som räddar genom Jesus död och uppståndelse.  Sånger om korset volym 2 är utgiven i samarbete med S:t Staffans Kapell, förningen bakom korset i Hassela och innehåller 10 aktuella sånger om korset och korsets budskap.

1. Hosianna - Bengt Johansson
2. Passionspsalm - Maria Gustin Bergström
3. Graven är tom - David André Østby
4. Denna kraft i Hans kors - Elin och Emil Sydhage
5. Se Guds lamm - Johan Åsgärde
6. O blodigt huvud sårat - Erik Tilling
7. Korset står över allt - Martin Börjesson
8. Segerns krona - Ida Möller & Jeanette Alfredsson
9. I evighet - Oskar Lindvall
10. Lammets sång - Viola Grafström

Det tog 25 år från det att kyrkoherden Karl Åkerblom delade tanken om att resa ett kors i Sveriges mitt, tills visionen blev verklighet. Det första spadtaget för korset i Hassela togs den 10 september 2010. Det 30 meter höga korset restes den 1 juli 2011. Därefter har ett kapell byggts vid korsets fot, samt ett servicehus, liksom stenläggning framför kapellet.

Nästa etapp är en Via Dolorosa-stig, samt stendekorationer vid korset. Föreningen bakom korset, liksom kapellet, är uppkallat efter S:t Staffan, Hälsinglands apostel, som stenades till döds år 1060. På Staffans minnessten i Själstuga skrev ärkebiskop Nathan Söderblom, följande text: ”Staffan Hälsingarnas apostel led enligt sägen martyrdöden i denna trakt.” Läs mer på www.staffanskapellet.se

Visa hela beskrivningen

Provlyssna och köp noter och resurser från Sånger om korset vol 2

Titel
Hosianna (Jesus dog och livet vann) Info / Köp
Passionspsalm (Det var för mig) Info / Köp
Graven är tom Info / Köp
Denna kraft i Hans kors Info / Köp
Se Guds Lamm Info / Köp
O huvud blodigt sårat Info / Köp
Korset står över allt Info / Köp
Segerns krona Info / Köp
I evighet (Vi sjunger Halleluja) Info / Köp
Lammets sång Info / Köp