Välkommen

Jorden är Din

Författare
Michael Gungor

Originaltitel
The earth is yours

Copyright
© 2009 worshiptogether.com Songs.Administreras i Norden av David Media AB

Låttext (lyrics)

Din röst som åska,
som stora vatten
och bergen darrar, jorden skälver.
Må himlen fröjdas, och marken jubla
från djup till djup en lovsång till Dig.

Och hör hela skapelsen sjunger:
Helig, helig,helig, helig Gud.
Jorden är Din, den sjunger:
Helig, helig,helig, helig Gud.
Jorden är Din, jorden är Din.

Din röst som åska,
som stora vatten
må alla träd i skogen jubla.
Allt skapat ser Dig
och komponerar
en sång om Dig som ger allt liv på nytt.

Hör hela skapelsen,
Ja hör hela skapelsen,
hör oss ropa ut,
hör oss ropa ut:

Helig, helig, helig, helig Gud.
Jorden är Din, den sjunger:
Helig, helig, helig, helig Gud,
jorden är Din, jorden är Din.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

- Bessdur (Inkl Capo3 i G)
- Bessdur (Inkl Capo3 i G)
Onsong
20 kr
Lägg till
< Tillbaka