Välkommen

Lammets sång

Författare
Jennie Lee Riddle, Svensk auktoriserad översättning: Viola Grafström/Eva Flemsäter/Lennart Hall/Lars Petersson

Originaltitel
Revelation Songs

Copyright
2004 Gateway Create Publishing. Administreras i Norden av David Media AB

Låttext (lyrics)

Ära tillhör
Offerlammet
Helig, helig är Han
Sjung en ny sång
Inför Honom
på sin tron av nåd

Helig, helig, helig
är Herren Gud Allsmäktig
som var och är och som ska komma
Med skapelsen jag sjunger
upphöjer Kungars Kung
för Du är allt för mig
det är dig jag beundrar

Klädd i strålglans, av regnbågskimmer
ljungande blixtar, åskans muller
Välsignelse och ära
all makt och härlighet
till Dig all vishets Kung

I förundran
djup beundran
när jag hör Ditt namn
Jesus ditt namn är mäktigt
Ande och livets vatten
ett underbart mysterium
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 ex eller fler: 20% rabatt

< Tillbaka