Välkommen

Lammets sång

Författare
Jennie Lee Riddle, Svensk översättning: Viola Grafström/Eva Flemsäter/Lennart Hall/Lars Petersson

Originaltitel
Revelation Song

Copyright
© 2004 Gateway Create Publishing (Admin av David Media AB)

CCLI-nummer
6159074

Låttext (lyrics)

1. Ära tillhör offerlammet
Helig, helig är Han
Sjung en ny sång inför Honom
på sin tron av nåd

Helig, helig, helig
är Herren Gud Allsmäktig
som var och är och som ska komma
Med skapelsen jag sjunger
upphöjer Kungars Kung
för Du är allt för mig
det är dig jag beundrar

2. Klädd i strålglans, av regnbågskimmer
ljungande blixtar, åskans muller
Välsignelse och ära all makt och härlighet
till Dig all vishets Kung

3. I förundran, djup beundran,
när jag hör Ditt namn
Jesus ditt namn är mäktigt
Ande och livets vatten
ett underbart mysterium
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Ddur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Essdur _ Originaltonart
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
- Ddur
Ackord-
blad
20 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av ackordbladet
Lägg till
< Tillbaka