Välkommen

Passionspsalm (Det var för mig)

Författare
Maria Gustin-Bergström

Copyright
© Notlinjen Musikförlag (Admin av Notlinjen musikförlag Stockholm AB)

CCLI-nummer
4507381

Låttext (lyrics)

Jag går i örtagården och ser en ensam man
som svettas blod i ångest så full av nöd och skam
Då höjer Han sitt huvud och ser rakt på mig, jag läser i Hans ögon att detta är för mig.

Jag faller ner till marken förkrossad av Hans blick
Min synd och skuld blev tydlig i nåden som jag fick.
Men på mitt böjda huvud jag känner ömt Hans hand, Han reser sakta upp mig och viskar tyst mitt namn

Det var för mig som Han utstod smärtan och kampen på sina skuldror tog Han min synd.
Det var för mig som Han uppstod, besegrade döden.
Jesus triumferade för evig tid.

Mot en kolsvart himmel, jag ser ett ensamt kors.
Min mästare där hänger så nära att förgås.
Då hör jag Honom ropa: "Allt nu fullbordat är"
Han döden nu besegrat, Han Herrars Herre är!

Det var för mig som Han utstod smärtan och kampen.
På sina skuldror tog Han min synd.
Det var för mig som Han uppstod, besegrade döden.
Jesus triumferade för evig tid.

I tidig morgontimma en öppen grav jag ser.
I det dunkla mörkret finns Mästaren ej mer.
Verket är fullbordat, döden fått ett slut.
Och en dag hos Honom skall jag få vila ut.
Visa hela texten

Köp resurser:

Rabatt vid notköp (gäller när man köper flera exemplar av samma not)

5 - 9 ex: 5% rabatt
10 - 19 ex: 10% rabatt
20 - 29 ex: 20% rabatt
30 ex eller fler: 30% rabatt

- Bessdur
Not
35 kr per kopia/användare
Förhandsvisning av noten
Lägg till
Finns med på följande produktioner:

< Tillbaka