Välkommen

Bo Järpehag
Nåden som bär mig

  • Nåden som bär mig
Information
Titel: Nåden som bär mig
Artist: Bo Järpehag
Artikelnr: DAVNOT46
ISBN: 979-0-9006111-0-9
Omfång: 28 sidor
Typ: Notbok/Nothäfte
Genre: Not
Utgivningsår: 2023

Nåden som bär mig är Bo Järpehags tredje lovsångsskiva, inspelad live i den lovsångsgemenskap som Järpehags tillhör. Inspelningen bär den unikt igenkännbara ton och det varma anslag som är deras signum. Gensvaret på de tidigare liveskivorna (,Hos Dig, och ,Vår Faders trygga famn) har varit mycket positivt och lyssnaren kommer att känna igen sig även på Nåden som bär mig. En innerlig lovsång från det mindre, mer intima sammanhanget där tro, liv och lovsång delas i all enkelhet.

Skivan har inte en röd tråd eller ett tema utan gestaltar snarare den längtan som Bo tycker sig möta omkring sig:
"Jag tycker att jag på senare år har mött många människor med en stark längtan efter sann tillbedjan. Både enskilda människor och sammanhang som vill resa en plats där man ger utrymme för att tillbe Gud. Inte som en motsats till att gå ut och betjäna andra människor utan som en utgångspunkt i livet. Ett uttryck för längtan och beroende.

Materialet på skivan består av enkla, sångbara och betjänande lovsånger på svenska och engelska. En del sånger är bönesånger där utgångstankarna ofta är bibelord, en del sånger är mer renodlade tillbedjansånger. Låtordningen är noga genomtänkt för att skapa ett flöde där vissa sånger går i varandra.
Som helhet är detta en betjänande skiva som bjuder lyssnaren på en 16 sångers vacker och varaktig lovsångsstund tillsammans med Bo Järpehag och hans gemenskap av tillbedjare.

Visa hela beskrivningen