Välkommen

Bo Järpehag
Nåden som bär mig

  • Nåden som bär mig
Information
Titel: Nåden som bär mig
Artist: Bo Järpehag
Artikelnr: DAV271
Skivtyp: CD
Genre: Lovsång / Live
Utgivningsår: 2023

Nåden som bär mig är Bo Järpehags tredje lovsångsskiva, inspelad live i den lovsångsgemenskap som Järpehags tillhör. Inspelningen bär den unikt igenkännbara ton och det varma anslag som är deras signum. Gensvaret på de tidigare liveskivorna (,Hos Dig, och ,Vår Faders trygga famn) har varit mycket positivt och lyssnaren kommer att känna igen sig även på Nåden som bär mig. En innerlig lovsång från det mindre, mer intima sammanhanget där tro, liv och lovsång delas i all enkelhet.

Skivan har inte en röd tråd eller ett tema utan gestaltar snarare den längtan som Bo tycker sig möta omkring sig:
"Jag tycker att jag på senare år har mött många människor med en stark längtan efter sann tillbedjan. Både enskilda människor och sammanhang som vill resa en plats där man ger utrymme för att tillbe Gud. Inte som en motsats till att gå ut och betjäna andra människor utan som en utgångspunkt i livet. Ett uttryck för längtan och beroende.

Materialet på skivan består av enkla, sångbara och betjänande lovsånger på svenska och engelska. En del sånger är bönesånger där utgångstankarna ofta är bibelord, en del sånger är mer renodlade tillbedjansånger. Låtordningen är noga genomtänkt för att skapa ett flöde där vissa sånger går i varandra.
Som helhet är detta en betjänande skiva som bjuder lyssnaren på en 16 sångers vacker och varaktig lovsångsstund tillsammans med Bo Järpehag och hans gemenskap av tillbedjare.

Visa hela beskrivningen

Provlyssna och köp noter och resurser från Nåden som bär mig

Titel
Smörj mitt huvud med olja Info / Köp
Han har öppnat pärleporten Info / Köp
My heart is content in Your presence Info / Köp
Jag sätter mitt hopp till Guds lamm Info / Köp
Jesaja 53 Info / Köp
Guds Andes vind Info / Köp
Nu lyfter jag blicken Info / Köp
Du är hel, Du är helighet Info / Köp
I need You my Lord Info / Köp
Morgonsång Info / Köp
Have Your way, Lord Info / Köp
Det är i Dig vi lever Info / Köp
I want to see Your glory Info / Köp
Vi ger Dig vårt lov och pris Info / Köp
Vi har kommit till Sions berg Info / Köp